ͯҾ12

    


ͯ11

    


ͯ10

    


ͯ09

    


13

    


h31

    


X21

    


X30

    


X19

    


X18

    


X17

    


X16

    


X15

    


X14

    


X13

    


X12

    


X11

    


X10

    


X09

    


X08

    
{ת1},{ת2},{ת3},{ת4}